Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro rozpoznávání zvuku 

    Maršál, Martin
    V této bakalářské práci popisuji postup vytvoření systému rozpoznávání zvuku. Systém má za úkol rozpoznávat dva druhy zvuků (tlesknutí a zvuk požárního hlásiče). Zvuk tlesknutí si uživatel před použitím nejprve naučí na ...