Now showing items 1-1 of 1

  • Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM 

    Fialová, Lenka
    Karta diabetika je elektronický medicínský záznam na Klinice diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jedná se o komplexní záznam o pacientovi, obsahující klinická a statistická data. Problémem ...