Now showing items 1-1 of 1

  • Měření a analýza parametrů kardiovaskulárního systému 

    Filipová, Petra
    Bakalářská práce ilustruje základní diagnostické postupy pro analýzy EKG v klinické praxi. Obsahuje ověřování statistických hypotéz, automatickou detekci RR intervalů použitím tří různých detektorů a srdeční frekvenci z ...