Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování RR intervalů 

    Jach, Daniel
    Tato práce je zaměřená na modelování RR intervalů. Jsou vytvářeny modely, které ilustrují funkci kardiovaskulárního systému, především za účelem testování různých metod vyjádření, odstranění trendu a analýzy signálů ...
  • Posuzování spánkových stádií ze signálů HRV 

    Schlorová, Hana
    Nejužívanější metodou pro skórování spánkových stadií je hodnocení dle EEG. Tato práce využívá naopak EKG jako signálu srovnatelného k hodnocení spánku. Shrnuje metody prezentace a hodnocení variability srdečního rytmu ...