Now showing items 1-1 of 1

  • Testování svodičů přepětí 

    Jeřábek, Lukáš
    Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...