Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn 

    Pustowka, Pavel
    Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce se zabývá poruchovými stavy na vedeních vvn a to zejména zkraty a jejich výpočtem, dále pojednává o distančních ochranach a teorii potřebné k jejich ...