Show simple item record

Optimization of Material Plastification Process

dc.contributor.advisorPantělejev, Liborcs
dc.contributor.authorŠeniglová, Hanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:19:23Z
dc.date.available2018-10-21T17:19:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠENIGLOVÁ, H. Optimalizace procesu plastifikace materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74101cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33998
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací procesu plastifikace materiálu. Cílem práce bylo najít vhodné nastavení parametrů vstřikovacího lisu. Toho bylo dosáhnuto pomocí metody „Design of Experiments“. Potřebná měření byla provedena na vzorku, krytu filtru palivové nádrže dodaného firmou Robert Bosch České Budějovice. Jednotlivá měření jsou v práci blíže popsána. Jejich výsledky jsou shrnuty a poté vyhodnoceny softwarem Minitab, který navrhl nejvhodnější nastavení parametrů lisu.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deal with the optimization of the process of material plastification. The purpose of the thesis is to devise feasible parameters of a injection molding machine. The goal was achieved by the „Design of Experiments“ method. The necessary measurements were taken on the sample, a filter fuel tank, which was provided by the company Robert Bosch České Budějovice. Each measurements are described in the bachelor´s thesis. The results are summarized and evaluated in the Minitab software used for optimal parameters settings of the production process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlastifikacecs
dc.subjectplastifikační jednotkacs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectpolymercs
dc.subjectPlastificationen
dc.subjectplastification uniten
dc.subjectinjection of polymersen
dc.subjectpolymeren
dc.titleOptimalizace procesu plastifikace materiálucs
dc.title.alternativeOptimization of Material Plastification Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-27-09:52:20cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74101en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:05:48en
sync.item.modts2021.11.12 14:00:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKrpoun, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce: odpovězeno Otázka prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.: Jaký je základní vztah, který v práci analyzujete? Jak vyloučíte veličiny, které neovlivňují řešení? Která ze studovaných veličin má největší vliv? odpovězeno Otázka Ing. Josef Veselý, CSc.: Zabývala jste se ekonomickou stránkou řešení? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record