Show simple item record

Optimization of wax and ceramic shell technologies in the company Fimes

dc.contributor.advisorHoráček, Milancs
dc.contributor.authorKolesár, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOLESÁR, R. Optimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimes [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71923cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34012
dc.description.abstractPráce tematicky navazuje na předešlý vývoj voskových směsí pro firmu Fimes. V úvodu je zpracován obecný popis technologie vytavitelného modelu od výroby matečné formy až po vytavení voskového modelu. Následuje shrnutí již dříve provedených experimentů k problematice praskání skořepin. V experimentální části jsou popsány jednotlivé operace od výroby testovaných voskových modelů až po vytavení v Boilerclávu. Nově vyvinutá vosková směs je porovnávána s voskovou směsí používanou firmou Fimes. Experimenty se zaměřují na sklon k praskání skořepin při vytavování a rozměrovou stálost voskových směsí.cs
dc.description.abstractThe thesis continue thematically in the previous development of the wax mixtures for the company Fimes. The general description of the investment casting process from the production of the die to casting of the wax pattern is handled in the first part. It is followed by the summary of the previously carried out experiments on cracking the shells. The experimental part describes the individual operations from the production of tested wax patterns to casting in the Boilercláv. The newly developed wax mixture is compared to the wax mixture used by the company Fimes. The experiments focus on the possibility of cracking the shells during the casting process and the dimensional stability of wax mixtures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřesné litícs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectvoskový modelcs
dc.subjectvosková směscs
dc.subjectkeramická skořepinacs
dc.subjectBlaysoncs
dc.subjectRemetcs
dc.subjectFimescs
dc.subjectInvestment casting processen
dc.subjectcasten
dc.subjectwax patternen
dc.subjectwaxen
dc.subjectceramic shellen
dc.subjectBlaysonen
dc.subjectRemeten
dc.subjectFimesen
dc.titleOptimalizace technologií vosků a skořepin ve firmě Fimescs
dc.title.alternativeOptimization of wax and ceramic shell technologies in the company Fimesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-26-09:57:47cs
thesis.disciplineSlévárenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71923en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:17:35en
sync.item.modts2020.03.31 02:51:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVašťák, Patrikcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Nová, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) Ing. Jarmil Cileček (člen) Ing. Pavel Muselík (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record