Show simple item record

Relation between the Vehicle Speed and the Consequences of an Accident

dc.contributor.advisorSemela, Marekcs
dc.contributor.authorSedlák, Vítcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:26:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:26:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSEDLÁK, V. Vztah rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71865cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34025
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahem rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehod. V úvodní časti jsou vymezeny základní pojmy, následuje legislativní úprava. Třetí a čtvrtá kapitola uvádějí sankce a statistiky v ČR v porovnání se zahraničím. V další části je řešen vliv aktivní bezpečnosti na následky dopravních nehod. Následují výpočty a tabulky pro různé vstupní parametry, která uvádějí uvádějící zejména nárazovou rychlost a dráhu potřebnou pro zastavení, a to jak se tyto veličiny změní, při zvýšení výchozí rychlosti. Sedmá kapitola analyzuje vybrané skutečné nehody a závěrečná kapitola pojednává o samotných vztazích mezi rychlostí a následky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with relation between car velocity and the impacts od traffic accidents. The basic keywords are described in the first part of the thesis and legislative regulations follow in the second chapter. The third and the fourth chapters introduce particular sanctions and statistics concerning the Czech Republic and they are compared to foreign countries. The influence of active safety on traffic accidents consequences is solved in the next part of the thesis. Subsequent figures and tables containing diffrent parametres are provided to demonstrate the relations between various crash car speed and particular braking distances. The tables also present mutual relations between rising initial velocity and changes in a numbers. The seventh chapter analyses a few selected case studies of real accidents and the final chapter focuses on individual relations between velocity and its impacts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRychlost jízdycs
dc.subjectdopravní nehodacs
dc.subjectnásledky.cs
dc.subjectVehicle speeden
dc.subjectaccidenten
dc.subjectconsequence.en
dc.titleVztah rychlosti jízdy vozidla a následků dopravních nehodcs
dc.title.alternativeRelation between the Vehicle Speed and the Consequences of an Accidenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:55cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71865en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:07:05en
sync.item.modts2021.11.08 13:06:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBradáč, Albertcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record