Show simple item record

Design of pneumobil driven by pneumatic motor

dc.contributor.advisorNevrlý, Josefcs
dc.contributor.authorPodhorský, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:42Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPODHORSKÝ, P. Návrh pneumobilu s pneumatickým pohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3407
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem „studentského“ pneumobilu vybaveného pneumatickými prvky vybrané firmy. Úvodní část se věnuje mapování maďarské soutěže, ze které pochází idea o konstruování těchto vozidel. Dále je pak pojednáno vozidlech, která se na této soutěži prezentují. Hlavní část práce popisuje vývoj pneumobilu od počátečního návrhu, přes rozbor hlavních částí, až po samotnou výrobu a prezentaci. Součástí práce je také deformačně-napěťová analýza rámu, která je provedena užitím metody konečných prvků. Práce končí závěrem, který hodnotí dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with design of "student" pneumatic car equipped by pneumatic elements of a chosen firm. The introductory part is devoted to mapping the Hungarian competition. The idea of designing such vehicles comes from this competition. Next step is analysis of vehicles that are present in this competition. The main part describes the development of vehicle from the initial design, through analysis of main components, through to the production and presentation. The work contains a strain-stress analysis of the frame which is made by using the finite element method. The work ends with the conclusion which assesses the results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpneumatický motorcs
dc.subjecttlaková láhevcs
dc.subjectpřevodcs
dc.subjectrámcs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectpneumatic cylinderen
dc.subjectpressure bottleen
dc.subjectgearingen
dc.subjectframeen
dc.subjectstrainen
dc.titleNávrh pneumobilu s pneumatickým pohonemcs
dc.title.alternativeDesign of pneumobil driven by pneumatic motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:28cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:21:59en
sync.item.modts2021.11.12 10:27:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRobenek, Dětřichcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Růžička, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record