Show simple item record

Determination of material volume expansion

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorSilvestr, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:45Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:45Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSILVESTR, J. Stanovení objemové roztažnosti materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34142
dc.description.abstractTato Bakalářská práce se zabývá stanovení objemové roztažnosti materiálu materiálů. Nejprve jsem se zabýval měřením hustoty tuhých a kapalných materiálů, ze kterých jsem vypracoval přehled. Dále jsem se soustředil na aplikaci objemové a délkové roztažnosti v praxi a vytvořil jsem tabulku hustot materiálů a jejich příslušných teplotních součinitelů objemové či délkové roztažnosti. Poslední část se zaměřuje na praktické měření jednou z uvedených metod a jejich automatizaci.cs
dc.description.abstractThis Bachelor’s thesis deals with the temperature dependence of the density of solid and liquid materials. First of all I measured the density of solid and liquid materials, from which I made an overview. In the next section I focused on application of volumetric and length expansion in practice and made a table of densities of materials and their appropriate temperature coefficients of volumetric or length expansion. Last section focuses on the practical measurement with one of the methods and their automation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHustotacs
dc.subjectobjemcs
dc.subjectteplotní závislostcs
dc.subjectobjemová roztažnost.cs
dc.subjectDensityen
dc.subjectvolumeen
dc.subjecttemperature dependenceen
dc.subjectvolume expansion.en
dc.titleStanovení objemové roztažnosti materiálůcs
dc.title.alternativeDetermination of material volume expansionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-08-19-14:00:36cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:58:58en
sync.item.modts2021.11.12 21:16:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky v diskuzi: Co způsobí „změnu“ hmotnosti ponorného tělíska při ponoření? Jaký je vliv teploty měřené kapaliny na měření hustoty? Byla uvažována korekce vlivu změny hustoty s teplotou na výsledky měření? Je nějaký vztah mezi vodivostí a viskozitou a jak se jmenuje?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record