Show simple item record

The Project on the Operation of Multi-purpose Sports Hall in Hradec Kralove

dc.contributor.advisorŠťastný, Jancs
dc.contributor.authorBeneš, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:04Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:04Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBENEŠ, T. Projekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34252
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje vytvoření projektu provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Králové pro tenis a badminton. Práce je rozdělena na teoretickou část, analýzu problému a vlastní návrhy řešení. Teoretickou část jsem zaměřil na vysvětlení pojmů a termínů, které následně používám v dalších částech práce. Jedná se především o podnik a jeho specifika, marketing, analýzy okolí a význam sportu v našem životním stylu. V analýze problému a vlastních řešeních se držím postupů, které jsem popsal dříve, a s jejich pomocí je vypracován projekt provozu víceúčelové sportovní haly. Jsou zde analyzovány všechny podstatné náležitosti, které je nutné zhodnotit před zrealizováním projektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the creation of the project on the operation of multi-purpose sports hall in Hradec Kralove for tennis and badminton. The work is divided into theoretical part, analysis of the problem and my own proposals of solutions. In the theoretical part I am focused on explaining the concepts and terms, which are subsequently used in next parts of the work. It is especially about the company and its specifics, marketing, analysis of the environment and the importance of sport in our lifestyle. In the analysis of the problem and my own proposals of solutions, I stick to my own procedures that I described earlier, and with their help, a concrete project on the operation of a multi-purpose sports hall is formulated. It analyzes all the important requirements that need to be evaluated before the realization of the project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProjekt provozucs
dc.subjectVíceúčelová sportovní halacs
dc.subjectPodnikánícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectSportcs
dc.subjectProvozní financecs
dc.subjectProject on the operationen
dc.subjectMulti-purpose sports hallen
dc.subjectBusinessen
dc.subjectMarketingen
dc.subjectSportsen
dc.subjectOperation financeen
dc.titleProjekt provozu víceúčelové sportovní haly v Hradci Královécs
dc.title.alternativeThe Project on the Operation of Multi-purpose Sports Hall in Hradec Kraloveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-06-27-09:51:12cs
thesis.disciplineManagement v tělesné kultuřecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:41:48en
sync.item.modts2020.04.01 00:45:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŽďárská, Kristýnacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno Ing. Veselý: otázka na téma silné stránky firmy - minimální konkurence a jak přišel na hodnotu výhosů - odpovězeno doc. Drnek: otázky na téma hala a zda se skutečně realizuje projekt - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record