Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of the Selected Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorPolák, Josefcs
dc.contributor.authorBartuněk, Romancs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:26:23Z
dc.date.available2018-10-21T21:26:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBARTUNĚK, R. Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71211cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34371
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti Retex a.s. v období 2009 - 2012. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje možné řešení pro odstranění nedostatků.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on the assessment of the financial situation of the company Retex a.s. in the 2009 – 2012 period. It uses selected methods of financial analysis to evaluating the financial situation. It provides possible solutions to eliminate deficiencies based on the achieved results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpřehled o peněžních tocíchcs
dc.subjecthorizontální analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectcash flow statementen
dc.subjecthorizontal analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.titleZhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of the Selected Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-30-08:10:31cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71211en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:10:21en
sync.item.modts2020.03.30 20:26:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBogner, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: Prof. Dohnal: Uváděl jste příklady minimalizace rizika - jak byste se spojistil jako vývozce? - zodpovězeno Doc. Khateb: Proč bylo vybráno období od 2010 do 2012? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record