Show simple item record

Intercompany Directives of the Selected Firm

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorHlaváčková, Petracs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:46Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:46Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHLAVÁČKOVÁ, P. Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34386
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat požadavky společnosti a budou se řídit platnými současnými normami a předpisy.cs
dc.description.abstractThe Bachelor‘s thesis is focused on creating internal guidelines for the VH atelier, spol. s r.o. company. Aim of this written work is to propose mandatory or recommended internal guidelines which will meet the company's requirements and will comply with current standards and regulations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvnitropodnikové směrnicecs
dc.subjectpracovní cestacs
dc.subjectodpiscs
dc.subjectinternal guidelinesen
dc.subjectbusiness tripen
dc.subjectdepreciationen
dc.titleVnitropodnikové směrnice vybrané firmycs
dc.title.alternativeIntercompany Directives of the Selected Firmen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-08:12:18cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:00:38en
sync.item.modts2021.11.12 08:52:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Eva Fábíková, Ph.D.cs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Oto Lipovský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - zodpovězeno otázky oponentky - zodpovězeno Ing. Lipovský - myslíte si, že je dobře, aby měla společnost hodně směrnic nebo málo? zodpovězeno - jaké má zaměstnavatel další povinnosti, když zaměstnanec používá auto pro soukromé účely? zodpovězeno doc. Bartoš- v práci je, že zaměstnanec má povinnost do 10 pracovních dní po ukončení pracovní cesty předložit doklady, co se stane pokud tak neučiní? zodpovězeno - jak sněrnice, kterou jste vypracovala řeší např. výdaje za telefon? zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record