Now showing items 141-160 of 433

 • Klasifikátory proudových otisků 

  Zapletal, Ondřej
  V průběhu posledních několika let se z útoků postranními kanály stala významná hrozba pro bezpečnost kryptografických modulů. Existuje několik typů útoků postranními kanály, které lze použít pro prolomení většiny šifrovacích ...
 • Klient protokolu DNS s grafickým rozhraním vhodný pro demonstrativní účely 

  Sousedík, Tomáš
  V práci je popsán protokol DNS, zprávy, které při své komunikaci tento protokol používá. Práce popisuje protokol od jeho vzniku, důvody, proč vznikl, popisuje funkčnost protokolu. Dále se zabývá multicastovými možnostmi ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Komprese XML dat 

  Jelen, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou komprese XML dat. Popisuje charakteristiku a důležité pojmy XML jazyka, stejně tak AIXM, jakožto formát XML. Dokumentuje současné kompresní mechanizmy XML a rozděluje je do ...
 • Komunikace po silových rozvodech pro účely domácí automatizace 

  Hromádka, Michal
  Diplomová práce se zabývá popisem a návrhem modemu pro komunikaci po silových rozvodech v domácnosti. První část práce popisuje historii, kmitočtová pásma, používané modulace a zabývá se výběrem vhodného komunikačního ...
 • Kontinuální měření kvality páry 

  Rageh, Akram
  Diplomová práce se zabývá měřením, analýzou a následným nalezením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry. Tato práce si klade za cíl určit, kritické parametry systému vyvíječe páry pro ...
 • Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou 

  Smeliková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. ...
 • Kruhově polarizovaná sériová anténní řada 

  Hurt, Martin
  Tato práce je zaměřena na návrh kruhově polarizovaných sériových anténních řad. Antény pracují v pásmu ISM (5,725 GHz až 5,875 GHz). Návrhy antén jsou provedeny ve třech bodech. V prvním bodě je navržena napájecí soustava, ...
 • Kvantifikace energetických ztrát fototermického systému ohřevu TUV při napájení fotovoltaikou 

  Havlíček, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá kvantifikací energetických ztrát v solárním systému pro ohřev TUV při napájení fotovoltaikou. Během měsíce květen 2014 bude probíhat sběr dat na reálné instalaci systému a na základě tohoto ...
 • Kvantifikace T1 pro preklinické MRI 

  Dvořáková, Lenka
  Kvantifikace T1 mapy myokardu je důležité pro diagnostiku myokardické fibrózy. Kardiální magnetická rezonance malých zvířat je obtížná z důvodu vysoké srdeční a respirační frekvence. Pulsní sekvence navržené v této práci ...
 • Laboratorní úloha skrývání dat ve zvukovém záznamu 

  Kortus, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice skrývání dat do zvukových záznamů. Popisuje obecné steganografické principy a dále se zaměřuje na specifika skrývání dat ve zvukových záznamech a rozebírá steganografickou techniku ...
 • Lokalizace geografické pozice útočníka v internetu 

  Kubalík, František
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením geografické polohy stanic v síti Internet pomocí zpoždění a implementováním metody Octant. První část práce se věnuje seznámení s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v ...
 • Lokalizace RF vysilače 

  Mikuláštík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o možnostech lokalizace jedince či skupiny lidí zasažených lavinou. Převážně se soustředí na použití RF vyhledávače. Hlavním cílem práce je vlastní návrh a konstrukce tohoto zařízení. Velká část ...
 • Lokalizace zařízení v bezdrátovém systému na základě úrovně přijímaného signálu 

  Popovec, Juraj
  Táto práca popisuje spracovanie parametru RSSI a jeho následné použitie k výpočtu vzdialenosti bezdrôtového uzlu. Taktiež sa zaoberá analýzou rádiového modelu prostre- dia a kalibráciou jednotlivých veličín potrebných pre ...
 • Magneticky levitující vozítko 

  Jančuš, Rastislav
  Táto diplomová práca zhrňuje obecné teoretické poznatky v oblasti permanentných magnetov a elektromagnetizmu. Popisuje jednosmerný elektromagnet ako základný stavebný kameň levitujúceho rýchlovlaku. Ďalej sa práca venuje ...
 • Malá testovací teplotní komora 

  Wolfshörndl, Robert
  Diplomová práce se zabývá návrhem malé testovací teplotní komory. V první části práce je provedena studie senzorů teploty vhodných k realizaci teplotní komory. Závěr této kapitoly je věnován digitálnímu čidlu teploty ...
 • Malý CNC stroj 

  Moštěk, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a stavbou tříosého CNC stroje primárně určeného k vrtání DPS a výrobu předních panelů pro různá elektronická zařízení. Všechny tři osy jsou poháněny krokovými motory NEMA 23 připojenými ...
 • Matematický model parní turbíny 

  Kroliczek, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit matematický model parní turbíny na základě naměřených dat a ověřit jeho chování. První část diplomové práce obsahuje rešerši seznamující se základními principy parní turbíny, popisem ...
 • Mechanické testování elektronických sestav vibracemi 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje ...