Now showing items 231-250 of 433

 • Obchod s elektřinou – možnosti koncového zákazníka 

  Winterová, Radka
  Ústředním motivem této diplomové práce je obchod s jednou z nejdůležitějších komodit na trhu - s elektřinou. Na toto téma je nahlíženo z pohledu fyzické osoby, která by v tomto energetickém odvětví chtěla začít obchodovat. ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Hávová, Mariana
  Změny v počtu a ve struktuře chromozomů jsou příčinou řady vážných onemocnění. K odhalení chromozomálních změn slouží cytogenetická vyšetření, která nejčastěji vedou k sestavení karyotypu. Pro účely cytogenetických analýz ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Danielová, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na obrazovou analýzu mitotických chromosomů. Zabývá se návrhem celého procesu zpracování digitálních snímků – od předzpracování snímků, až ke klasifikaci jednotlivých chromosomů, včetně ...
 • Odhad geografické polohy stanic v Internetu 

  Němeček, Ladislav
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou metod IP geolokace. Jsou popsány metody pasivní a aktivní geolokace. Více je pak zaměřena na aktivní vyhledávání. Ty jsou založeny na měření zpoždění v síti, a proto je zde ...
 • Open source PBX Kamailo a OpenSIPs 

  Janeček, Václav
  Diplomová práce open source PBX Kamailio a OpenSIPS se zabývá seznámením se jmenovanými SIP ústřednami a jejich výkonovým porovnáním. Cílem práce je i detailní návod instalace na operačním systému Ubuntu. Práce obsahuje ...
 • Optická kontrola skleněného polotovaru 

  Matus, Gabriel
  Táto práca sa zaoberá optickou kontrolou pre zváranie skleneného polotovaru. Polotovar tvoria dve malé súčiastky vyrobené zo špeciálneho skla. Tento polotovar tvorí významnú časť meracieho zariadenia hustoty kyslíka. Merací ...
 • Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění 

  Zikmund, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na zajištění kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích pro standardy IEEE 802.11 a/b/g/n. První část práce je zaměřena na teoretické pozadí této problematiky. Jsou zde popsány způsoby ...
 • Optimalizace chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systémů CAE 

  Sodomka, Pavel
  Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku pomocí systému CAE. V teoretické části této práce se pojednává o problematice fotovoltaiky jako takové se zaměřením na koncentrátorové ...
 • Optimalizace elektrochemického senzoru pro měření v kapce 

  Gajdoš, Libor
  Tato práce se zabývá modifikací standardního tlustovrstvého elektrochemického senzoru tak, aby na něm bylo možno provádět detekci z kapky. V teoretické části je popsána technologie tlustých vrstev, typy a složení tlustovrstvých ...
 • Optimalizace procesu montáže pouzder QFN 

  Šváb, Martin
  Tato diplomová práce popisuje technologie montáže pouzder QFN na desky plošných spojů. Dále popisuje vliv tvaru a rozměru pájecích plošek a množství nanesené pájecí pasty na jakost a spolehlivost pájeného spoje. Tato práce ...
 • Optimalizace pulzního nabíjecího režimu olověného akumulátoru 

  Sygeryč, Daniel
  Diplomová práce se zabývá pulzním nabíjením olověných akumulátorů. V teoretické části jsou uvedeny základní elektrochemické reakce, které probíhají v olověném akumulátoru, dále se tato část věnuje důležitým parametrům ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

  Čejka, Marek
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...
 • Optimalizace výroby dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Dóczy, Robert
  Diplomová práce se zabývá realizací uzavřených dutin v keramice s nízkou teplotou výpalu (LTCC). V posledních letech je LTCC keramice věnována stále větší pozornost v oblastech senzorů, MEMS a mikro-fluidních aplikacích. ...
 • Ověření uživatelů pomocí chytrých telefonů 

  Bělík, David
  Cílem diplomové práce je seznámit se s oblastí bezpečné autentizace a autorizace uživatelů v chytrých telefonech na platformě Android. V kapitolách jsou popsány jednotlivé typy šifrování, autentizací, autentizačních ...
 • Ovládání modelu auta pomocí tabletu 

  Martykán, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro tablet s operačním systémem android k ovládání modelu auta. Jako řídící jednotka je použito Raspberry Pi s WiFi modulem Edimax. Praktická část se zaměřuje na realizaci ...
 • Ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní 

  Łabudek, Daniel
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro zobrazení naměřených dat a ovládání přístroje A2000 přes webové rozhraní. K připojení k internetu je použit modul LanReach firmy Connectone. Změřené hodnoty jsou zobrazeny ...
 • Planární anténa na EBG substrátu 

  Cepek, Tomáš
  Cílem práce je popsat chování EBG substrátu a posouzení jeho vlivu na některé typy antén a jednu z nich vybrat k realizaci. Práce se v první části zabývá popisem parametrů antén obecně, druhá část je věnována seznámením s ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v operačních systémech unixového typu pro provoz v bezdrátových sítích WiFi 

  Mizera, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na podporu kvalitativních požadavků služeb v bezdrátových sítích, především v operačních systémech Linuxového typu. Téma je spojeno nejen se samotným OS, ale také se standardem bezdrátových sítí ...