Now showing items 420-433 of 433

 • Wattmetr s podporou komunikace PLC 

  Szalbot, Michal
  Tato práce se zabývá vytvořením zařízení, které kombinuje dvě technologie. První je wattmetr pro měření elektrické energie a druhou je technologie PLC, která umožňuje komunikaci v rámcí silového vedení. Pro navrhovaný ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...
 • Zařízení pro indukční ohřev s výkonem 2,5kW 

  Krist, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro indukční ohřev malých železných součástí. Zařízení má být primárně určeno pro podkovářskou praxi nebo umělecké kovářství. S ohledem na využití v praxi je referenčním ohřívaným ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Pochlopeň, Timotej
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. V této práci je představena teorie k principu fluorescence, fluorescenčním ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Kormanovskaya, Elena
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části je představena teorie ...
 • Zkratový proud synchronního stroje 

  Šebesta, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou zkratového proudu synchronního stroje. První část je věnována teoretickému průběhu zkratového proudu synchronního stroje a popisuje, jak se tento přechodný děj ve své době trvání mění a jakými ...
 • Změna parametrů výbojových světelných zdrojů s frekvencí napájecího proudu 

  Kuptsov, Alexander
  Práce se zabývá provozem výbojových světelných zdrojů a jejich závislostí na frekvenci napájecího proudu. První část je věnována popisu teorie výboje, jeho druhů a podmínkám vzniku, vlastnostem a použitím v praxi. Ve druhé ...
 • Změna parametrů výbojových světelných zdrojů s frekvencí napájecího proudu 

  Kuptsov, Alexander
  Práce se zabývá provozem výbojových světelných zdrojů a jejich závislostí na frekvenci napájecího proudu. První část je věnována popisu teorie výboje, jeho druhů a podmínkám vzniku, vlastnostem a použití lidstvem. Ve druhé ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů pořízených MR tomografem 

  Candrák, Matúš
  Semestrálna práca obsahuje popis základných princípov magnetickej rezonancie a popisuje metódy pre meranie difúznych koeficientov a vytváranie DWI a DTI obrazov. V závere práce je navrhnutý ďalší postup na praktickú ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání obličeje 

  Korchakov, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu v platformě Android, respektive vývojem mobilní aplikace, která je schopná provádět detekci a rozpoznávání obličejů v reálné scéně. V rámci projektu byla provedená rešerše ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání SPZ/RZ 

  Hortai, František
  Diplomová práce se zabývá návrhem pro zpracování obrazu v systému Android. Volba vývojového prostředí a její implementace Pracovní postup řešení problematiky vytvoření aplikací, grafického uživatelského rozhraní a interfejsu ...
 • Zpracování signálu obrazových senzorů 

  Růžička, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snímání obrazu pomocí obrazového CMOS senzoru a řízením grafických LCD displejů pomocí specializovaných integrovaných obvodů. V rámci práce byla zpracována teoretická rešerše k ...
 • Zpracování termálních obrazů technikou superresolution 

  Petrásek, Daniel
  Práce se zabývá problematikou umělého zvyšování prostorového rozlišení digitálního obrazu, především termálního. Jsou zde uvedeny metody interpolace, panorama a superresolution. Hlavním tématem práce je metoda superresolution, ...
 • Zvyšování účinnosti třífázových asynchronních motorů 

  Vinkler, Stanislav
  Tato práce se věnuje návrhu zvýšení účinnosti konkrétního asynchronního motoru, který byl před touto změnou podroben laboratornímu měření dle normy EN60034-2-1, analytickému výpočtu ztrát a celkové účinnosti, a analýze v ...