Now showing items 1-1 of 1

  • Grafický kontrolér pro obvody FPGA 

    Rolko, Maroš
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom 2D grafického kontroléra pre obvody FPGA. Skladá sa z dvoch častí. V prvej fáze sa venuje rozboru 2D akcelerácie a rozhrania operačného systému Linux pre komunikáciu so zobrazovacími ...