Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování lidské postavy ve videosekvenci 

    Plačko, Michal
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými ...