Now showing items 1-1 of 1

  • Výkonový měnič pro svařování elektrickým obloukem 

    Jaša, Jakub
    Diplomová práce se zabývá obvodovým návrhem, konstrukčním řešením a realizací svářečky pro svařování stejnosměrným elektrickým obloukem. Koncepce svářečky je založena na využití dvou jednočinných propustných měničů pracujících ...