Now showing items 1-9 of 9

 • Automatické ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény 

  Hradílek, Ondřej
  Tato diplomová práce podává přehled o základních principech funkce satelitních komunikačních systémů. Dále se zabývá popisem leteckého satelitního komunikačního systému ARINC 791, který je základem, od kterého se odvíjí ...
 • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

  Lekeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
 • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

  Lekeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
 • Autonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanice 

  Gaborčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá realizací poruchového záznamníku navrženého pro distribuční trafostanice. V teoretické části je zpracována rešerše týkající se provozu distribučních trafostanica analytických metod, na základě ...
 • Dynamická kompenzace 

  Horenský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompenzace jalového výkonu, konkrétně vytvořením demonstračního modelu statického var kompenzátoru (SVC). Hlavní podstatou práce je aplikovat vhodným způsobem toto zařízení pro ...
 • Řídicí systém pro elektrodynamický budič vibrací 

  Čala, Martin
  Diplomová práce se věnuje tvorbě řídicího systému pro elektrodynamický budič vibrací. Nejdříve je proveden patentový a literární průzkum zkoumající použitelné metody řízení. Následuje popis metod použitelných pro identifikaci ...
 • Řízení myoelektrické protézy 

  Tomanová, Markéta
  Diplomová práce shrnuje poznatky o řízení myoelektrických protéz. Úvodní části práce se věnují problematice anatomie svalů a svalové kontrakce. Pokud jsou běžné funkce pohybu ruky omezeny, je třeba tento nedostatek kompenzovat ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Pochlopeň, Timotej
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. V této práci je představena teorie k principu fluorescence, fluorescenčním ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Kormanovskaya, Elena
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části je představena teorie ...