Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce parametrů repolarizace ze signálu EKG 

    Brandejs, Jakub
    V rámci diplomové práce autor navrhl a realizoval detektor vrcholu a konce T vlny za pomocí dosud nepublikované transformace svodů na bázi lineární regrese napříč svody. Během vývoje se daná transformace ukázala jako ...