Now showing items 1-1 of 1

  • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

    Chovanec, Ján
    Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...