Now showing items 1-1 of 1

  • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

    Müller, David
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...