Now showing items 1-1 of 1

  • Anonymní pohyb v síti internet 

    Hořejš, Jan
    Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...