Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

    Skalský, Jakub
    Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...
  • Návrh systému sběru dat v řídicím systému skládkování 

    Skalský, Jakub
    Předkládaná diplomová práce se zabývá popisem a rozdělením technologií skládek uhlí. Obsahem je klasifikace jednotlivých skládek důsledně rozdělených podle jejich vlastností. Seznamuje s měřicími zařízeními využívanými při ...