Now showing items 1-1 of 1

  • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

    Vadják, Šimon
    Diplomová práce poskytuje ucelený přehled resamplingových metod pro testování správnosti topologie fylogenetických stromů odhadujících průběh fylogeneze na základě podobnosti biologických sekvencí. Důraz byl kladen také ...