Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza toků jalového výkonu v distribuční soustavě 

    Krátký, Michal
    Tato práce je zaměřena na problematiku přenosu jalového výkonu distribuční sítě oblasti E.ON. Cílem je zjistit, kde a v jaké míře dochází k přetokům jalového výkonu a navrhnout nápravná opatření k minimalizaci tohoto ...