Now showing items 1-1 of 1

  • Simulace LED náhrad v reálných podmínkách 

    Tomeš, Martin
    Tato diplomová práce na téma Simulace LED náhrad v reálných podmínkách je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se v úvodní části zabývá pojmy ze světelné techniky a představením určitých světelných ...