Now showing items 1-1 of 1

  • Analogové pole pro realizaci programovatelného filtru 

    Shadrin, Aleksandr
    V práci jsou popsány topologie laditelných analogových filtrů. Byla předložena nová topologie univerzálního filtru s použitím teorie přenosových funkcí a operačních konfigurací vhodných pro integrování a derivování. Obvod ...