Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

    Krajčír, Róbert
    Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...