Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh vinutí střídavých strojů 

    Vorel, Luboš
    Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh vinutí střídavých strojů. V teoretické části práce jsou vysvětleny rozdíly mezi jednovrstvými a dvouvrstvými vinutími. Dále jsou popsány vlastnosti statorového vinutí ...
  • Inovace automobilového alternátoru 

    Volek, Martin
    Práce se zabývá elektromagnetickým návrhem automobilového alternátoru s drápkovým rotorem 14V/120A. Tento návrh je dále ověřen v programu Maxwell s nástrojem RMxprt. Výsledky obou výpočtů jsou porovnávány. Navrhnutý ...