Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování v perfusním MR zobrazování 

    Válková, Hana
    Tato práce se zabývá perfuzní analýzou pomocí magnetické rezonance DCE-MRI. Práce v úvodu popisuje problematiku akvizice dat pro DCE-MRI, nutnost použití kontrastních látek a přibližuje základní principy perfuzní analýzy. ...