Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů 

    Čejka, Marek
    Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické ...