Show simple item record

Renewal of Old Brno District

dc.contributor.advisorMléčka, Jancs
dc.contributor.authorSopoušková, Petracs
dc.date.accessioned2019-03-30T01:27:46Z
dc.date.available2019-03-30T01:27:46Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSOPOUŠKOVÁ, P. Obnova Starého Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.cs
dc.identifier.other77354cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34650
dc.description.abstractPráce se zabývá vývojem Starého Brna. Staré Brno je v současnosti poznamenáno čekáním na realizaci územního plánu, který by měl vyřešit problém příliš velké dopravní zátěže oblasti. Na realizaci se však pravděpodobně bude čekat několik desítek let. Navrhuji využít časového úseku před změnou dopravy a započít postupný vývoj, který by předznamenával cílovou podobu městské části. Dobře fungující město nelze vytvořit jen kvalitně navrženou architekturou a urbanismem. Proto navrhuji proces, který by měl vést k cílové podobě, ale vytvářet sociálni, ekonomické, ekologické a estetické hodnoty nezávisle na ní. Pro tyto účely využívám prázdné plochy a dočasné stavby.cs
dc.description.abstractThe work deals with the development of the Old Brno District . Old Brno District is currently marked by waiting for the implementation of the land use plan, which should solve the problem of traffic. The implementation, however, will probably take a few decades. I propose to use the period of time before the change of traffic routes and begin a gradual development that will prefigure target form of the district. Well-designed architecture and urbanism is not the only condition for well-functioning city. Therefore, I propose a process which should lead to the target form, but to create social, economic, ecological and aesthetic values independently of it. For this purpose vacant spaces and temporary structures are used.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStaré Brnocs
dc.subjectbrownfieldcs
dc.subjectnevyužívaná místacs
dc.subjectdočasná stavbacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectpostupný vývojcs
dc.subjectOld Brno Districten
dc.subjectbrownfielden
dc.subjectvacant spacesen
dc.subjecttemporary structuresen
dc.subjectprocessen
dc.subjectgradual developmenten
dc.titleObnova Starého Brnacs
dc.title.alternativeRenewal of Old Brno Districten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-09-11cs
dcterms.modified2015-12-16-21:06:35cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI.cs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid77354en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:59:53en
sync.item.modts2020.03.31 00:32:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeBoleslavská, Yvonacs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defenceStudentka odprezentovala svoji práci v kombinaci s rozpravou s komisí. Po přečtení posudků reagovala na otázky oponenta. Ve všeobecné rozpravě reagovala na otázky komise, řešení však ne vždy obhájila. Komise konstatuje, že předložená dopracovaná diplomová práce nesplňuje kvalitativní architektonické požadavky na státní závěrečnou zkoušku v magisterském stupni. Výtky a připomínky uvedené v oponentském posudku považuje komise za zásadní a ztotožňuje se s nimi, ale zároveň je považuje za neslučitelné s obhajitelností diplomové práce.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record