Show simple item record

Possibilities of using GPR to detect reinforcement of concrete structures

dc.contributor.advisorAnton, Ondřejcs
dc.contributor.authorFilipu, Martinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:49:50Z
dc.date.available2019-05-17T15:49:50Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationFILIPU, M. Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other77655cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34711
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové výztuže v železobetonu. Blíže se pak zabývá aplikacemi GPR v diagnostice železobetonových konstrukcí za použití přístroje Hilti PS 1000. Cílem praktické části, v rámci které byl proveden stavební průzkum stěn silážního žlabu, bylo ověření možnosti využití kombinace metod georadaru a magnetických indikátorů při stanovení polohy výztuže stěn a následné porovnání s projektovou dokumentací. Tento stavebně technický průzkum byl proveden z důvodu vzniku závažných poruch ve formě trhlin a vyklonění větší části jedné stěny silážního žlabu.cs
dc.description.abstractThe aim of this study is to outline how is GPR used to detect reinforcement in concrete structures. In each part the study deals with diagnostic testing methods used for building construction and shows a recognisability of steel reinforcement in concrete. Then it closely examines applications of GPR in a diagnostics of reinforced concrete structures with using Hilti PS 1000 device. In the practical part I conducted a building survey of wall silo using GPR and electromagnetic indicators. The aim was to identify the position of reinforcement which was subsequently compared with the project documentation. The construction survey was carried out as a reason of several serious defects such as cracks and tilting of major part of one of the silo walls.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectocelová výztužcs
dc.subjectnedestruktivní zkušebnictvícs
dc.subjectstavební průzkumcs
dc.subjectrozeznatelnost výztužecs
dc.subjectgeoradarcs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectsteel reinforcementen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.subjectbuilding surveyen
dc.subjectthe reinforcement discriminabilityen
dc.subjectground penetrating radaren
dc.titleMožnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcíchcs
dc.title.alternativePossibilities of using GPR to detect reinforcement of concrete structuresen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-07-14-10:53:41cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid77655en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:56:38en
sync.item.modts2020.03.31 23:39:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHeřmánková, Věracs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record