Show simple item record

The possibilitis of revitalization transverse obstacles in the flow

dc.contributor.advisorMilerski, Rudolfcs
dc.contributor.authorPlhák, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-29T18:50:34Z
dc.date.available2018-10-29T18:50:34Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPLHÁK, J. Možnosti revitalizace příčných překážek v toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78022cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35315
dc.description.abstractTato bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou odstranění příčných překážek v toku. Obsahuje dvě části, rešerši a ideový návrh. Nejprve je vysvětlena problematika revitalizace vodních toků v České republice. Při revitalizaci se řeší úpravy toku (koryto, vegetační doprovod) a právě i příčné překážky. Příčné překážky v toku mohou tvořit migrační bariéry a tím omezit nebo úplně znemožnit základní potřeby pro přežití některých druhů rybího společenstva, například migrace za potravou nebo reprodukcí. Na závěr rešerše jsou popsána opatření, které lze realizovat na vodních tocích na zprůchodnění těchto příčných překážek. Práce také obsahuje ideový návrh, kde je řešen 11 km dlouhý úsek na řece Svitavě, kde je situováno šest jezů, u kterých je popsán současný stav a poté navrženo řešení na jejich zprůchodnění.cs
dc.description.abstractThe case study provided for this bachelor’s thesis is based on the issue of transvers obstacles in a flow. For the purpose of this bachelor’s thesis I decided to split this outcome into two parts as the recherché and conceptual design, and then describe each issue based on my further research. The first section is accorded to an issue with revitalization of the flow in the Czech Republic. There are topics such as adjustment of the flow, river-basin and accompanying vegetation related to an issue with revitalization. This also involves transverse obstacles in a flow which could cause a migration barrier for the fish. This could become critical when it comes to a partial restriction or total restriction of basic that fish need for survive. Both food migration and a reproduction migration could be affected. To finish the recherché off, I described an actions needed to implement the watercourses and improve on patency of the transverse obstacles. The thesis also includes examples of problem solution directly related to transverse obstacles. The part of river Svitava is 11 km long and consists of six weirs. I researched and described current condition of the each weir and then suggested an action required to improve on their function.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrevitalizacecs
dc.subjectpříčná překážkacs
dc.subjectmigrace rybcs
dc.subjectrybí přechodcs
dc.subjectSvitavacs
dc.subjectrevitalizationen
dc.subjecttransverse obstaclesen
dc.subjectfish migrationen
dc.subjectfish passageen
dc.subjectSvitavaen
dc.titleMožnosti revitalizace příčných překážek v tokucs
dc.title.alternativeThe possibilitis of revitalization transverse obstacles in the flowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-07-15-09:51:37cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid78022en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:02:22en
sync.item.modts2021.11.22 21:57:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVrba, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record