Show simple item record

Waste Recycling Possibilities of Rigid PU Foams from the Production of KingSpan CZ

dc.contributor.advisorPetrůj, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFigalla, Silvestrcs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:32:51Z
dc.date.available2018-10-29T16:32:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFIGALLA, S. Možnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other37141cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3560
dc.description.abstractTeoretická část bakalářské práce zhodnocuje metody a trendy recyklace polyuretanových materiálů s důrazem na tvrdé polyuretanové pěny používané jako termoizolace ve stavebnictví. Experimentální část práce je zaměřena na ověření využitelnosti glycerolu jako alkoholyzačního činidla v procesu regenerace polyolu v kombinaci s perspektivním mikrovlnným ohřevem reakční směsi. V závěru práce jsou navrženy další kroky k rozvoji uvedeného procesu s cílem převedení metody do technické praxe.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of the bachelor thesis evaluates methods and trends of recycling polyurethane materials with the emphasis on rigid polyurethane foams used as thermo isolation building material. The experimental part is focused on glycerol process verification as an alcoholization agent in the regenerative process of polyol, together with perspective microwave heating of reaction mixture. The final part of the work suggests further steps in the development of above mentioned process with the aim of its transforming into technical practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRecyklace polyuretanůcs
dc.subjectpolyuretanová pěnacs
dc.subjectalkoholýzacs
dc.subjectglycerolýzacs
dc.subjectzkapalněnícs
dc.subjectglycerolcs
dc.subjectmikrovlnný ohřevcs
dc.subjectPolyurethane recyclingen
dc.subjectrigid polyurethane foamen
dc.subjectliquefactionen
dc.subjectalcoholysisen
dc.subjectglycerolysis glycerolen
dc.subjectmicrowave heatingen
dc.titleMožnosti recyklace odpadů tvrdých PU pěn z produkce KingSpan CZcs
dc.title.alternativeWaste Recycling Possibilities of Rigid PU Foams from the Production of KingSpan CZen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-22cs
dcterms.modified2011-07-07-10:45:06cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37141en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:59:34en
sync.item.modts2020.03.30 20:33:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKučera, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record