Show simple item record

Weakly Delayed Linear Planar Systems of Discrete Equations

dc.contributor.advisorDiblík, Josefen
dc.contributor.authorHalfarová, Hanaen
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHALFAROVÁ, H. Slabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other80029cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35829
dc.description.abstractDizertační práce se zabývá slabě zpožděnými lineárními rovinnými systémemy s konstantními koeficienty. Charakteristická rovnice těchto systémů je identická s charakteristickou rovnicí systému, který neobsahuje zpožděné členy. V takovém případě se počáteční dimenze prostoru řešení mění po několika krocích na menší. V jistém smyslu je tato situace analogická podobnému jevu v teorii lineárních diferenciálních systémů s konstantními koeficienty a speciálním zpožděním, kdy původně nekonečně rozměrný prostor řešení (na počátečním intervalu) přejde po několika krocích do konečného prostoru řešení. V práci je pro každý možný případ kombinace kořenů charakteristické rovnice konstruováno obecné řešení daného systému a jsou formulovány výsledky o dimenzi prostoru řešení. Také je zkoumána stabilita řešení.en
dc.description.abstractThe present thesis deals with planar weakly delayed linear discrete systems. The characteristic equations of weakly delayed systems are identical with those of the same systems but without delayed terms. In this case, after several steps, the space of solutions with a given starting dimension is pasted into a space with a dimension less than the starting one. In a sense, this situation is analogous to one known in the theory of linear differential systems with constant coefficients and special delays when the initially infinite dimensional space of solutions on the initial interval turns (after several steps) into a finite dimensional set of solutions. For every possible case, explicit general solutions are constructed and, finally, results on the dimensionality of the space of solutions are obtained. The stability of solutions is investigated as well.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiskrétní rovniceen
dc.subjectlineární systémy diferencních rovnicen
dc.subjectslabe zpoždený systémen
dc.subjectrovinný systémen
dc.subjectdimenze prostoru rešeníen
dc.subjectstabilitaen
dc.subjectdiscrete equationcs
dc.subjectlinear systems of difference equationscs
dc.subjectweakly delayed systemcs
dc.subjectplanar systemcs
dc.subjectdimension of the space of solutionscs
dc.subjectconditional stabilitycs
dc.titleSlabě zpožděné lineární rovinné systémy diskrétních rovnicen
dc.title.alternativeWeakly Delayed Linear Planar Systems of Discrete Equationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-27cs
dcterms.modified2014-11-27-13:10:25cs
thesis.disciplineMatematika v elektroinženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80029en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:58:03en
sync.item.modts2019.05.18 10:54:31en
dc.contributor.refereeRůžičková, Miroslavaen
dc.contributor.refereeKhusainov, Denysen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record