Show simple item record

Real Estate Valuation of the recreation center of Zubří

dc.contributor.advisorŠmahel, Milancs
dc.contributor.authorNečasová, Barboracs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:26:38Z
dc.date.available2019-11-27T20:26:38Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNEČASOVÁ, B. Oceňování nemovitostí typu rekreačního střediska - Zubří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70656cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36103
dc.description.abstractDiplomová práce „Oceňování nemovitosti typu rekreační středisko“ se soustředí jednak na zpracování souhrnné evidence veškerého nemovitého majetku, který tvoří součást a příslušenství dotčeného rekreačního areálu v Zubří a dále také na ocenění tohoto majetku, jehož výsledkem bude stanovení ceny, kterou by bylo možné požadovat při jeho prodeji. Problematika oceňování není snadná a zasahuje do několika oblastí, proto se první část této práce, část teoretická, zaměřuje na vymezení a objasnění základních pojmů jak oblasti z oceňování, tak i pojmů z odvětví práva či ekonomie. Dále jsou zde popsány jednotlivé metody oceňování, které jsou následně použity v části praktické. V úvodu praktické části je krátce charakterizována lokalita oceňovaného areálu, popsány výsledky analýzy trhu s podobnými nemovitostmi a data získaná z místního šetření. Výsledky oceňování dotčeného areálu jsou v závěru práce vyhodnoceny a analyzovány.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis "Valuation of property type resort" deals with both the development of a comprehensive register of all immovable property, forming part of the accessories and recreational area in “Zubří” and also with the valuation of these assets, which will result in the determination of prices that should be required when its sale. The issue of valuation is not easy and extends into several areas. The first part of this work, the theoretical part, focuses on the definition and clarification of basic terms as from the field of valuation same as the terms of the law and economics. It further, various valuation methods are described in more detail and these are then used in the practical part. At the beginning of the practical part the location of the real estate same as the results of a market analysis and data obtained from the local investigation are described briefly. The results of the valuation are evaluated and analyzed in more detail in the conclusion of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování nemovitého majetkucs
dc.subjectcena obvyklács
dc.subjectnákladové oceněnícs
dc.subjectocenění porovnávacím způsobemcs
dc.subjectvýnosové oceněnícs
dc.subjectanalytická metoda opotřebenícs
dc.subjectrekreační chatacs
dc.subjectpozemekcs
dc.subjecttrvalé porostycs
dc.subjectvenkovní úpravy.cs
dc.subjectReal estate valuationen
dc.subjectfair valueen
dc.subjectcost approach valuationen
dc.subjectcomparative approach valuationen
dc.subjectrevenue approach valuationen
dc.subjectanalytical method of deteriorationen
dc.subjectcabinen
dc.subjectpiece of landen
dc.subjectpermanent growthen
dc.subjectexterior modifications.en
dc.titleOceňování nemovitostí typu rekreačního střediska - Zubřícs
dc.title.alternativeReal Estate Valuation of the recreation center of Zubříen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-07cs
dcterms.modified2014-11-13-15:04:05cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70656en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:03:36en
sync.item.modts2020.05.22 13:27:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNovák, Ivocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record