Show simple item record

Measuring of Corporate Environmental, Social, Economic and Corporate Governance Performance

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorPavláková Dočekalová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-04-04T07:21:33Z
dc.date.available2019-04-04T07:21:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, M. Měření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other80057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36112
dc.description.abstractCílem disertační práce je navrhnout a verifikovat model měření celkové výkonnosti podniku integrující environmentální, sociální, ekonomickou a Corporate Governance výkonnost podniku ve vybraném odvětví CZ – NACE. Model byl konstruován v šesti krocích. Syntézou poznatků vyplynuvších z předvýzkumu a analýzy přístupů mezinárodních institucí, které se zabývají otázkou udržitelnosti podniků, byl navržen základní soubor klíčových indikátorů výkonnosti. Prostřednictví dotazníkového šetření byla zpětně ověřena relevantnost tohoto návrhu na podnicích skupiny 27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení dle CZ – NACE s více než 250 zaměstnanci. Následně byla statistickými metodami provedena redukce počtu klíčových indikátorů výkonnosti tak, aby vypovídací schopnost modelu o úspěchu a výkonnosti podniku byla co nejvíce zachována. Aby model co nejvíce reflektoval realitu, byly klíčovým indikátorům výkonnosti přiřazeny váhy vyjadřující velikost jejich vlivu na výkonnost a udržitelnost podniku. Literární rešerší byly určeny benchmarky pro redukovaný soubor klíčových indikátorů výkonnosti za účelem kvantifikace mezery ve výkonnosti podniku. Aditivní metodou agregace byly klíčové indikátory sloučeny do jednoho agregovaného indikátoru měřícího celkovou výkonnost podnikucs
dc.description.abstractThe aim of the doctoral thesis is to design and verify a model measuring complex corporate performance integrating environmental, social, economic and Corporate Governance performance in a selected sector of CZ – NACE. The model was constructed in six steps. A basic set of key performance indicators was designed by a synthesis of findings from preliminary research and analysis of approaches of international institutions that deal with the issue of corporate sustainability. Through a questionnaire survey a relevance of a proposed basic set of key performance indicators was verified. Key performance indicators were verified on a group of companies which have more than 250 employees and belong to a CZ – NACE 27.1 Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus. Subsequently, a reduction of a number of key performance indicators was done by statistical methods so that the explanatory power of the model has been retained as much as possible. In order to model reflect a reality, weights that express an influence of key performance indicators on corporate performance and sustainability were assigned to key performance indicators. Through a literature research a benchmarks for a reduced set of key performance indicators were determined in order to quantify a performance gap. Key performance indicators were aggregated into a single aggregate indicator measuring complex corporate performance by an additive method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCelková výkonnost podnikucs
dc.subjectudržitelná výkonnost podnikucs
dc.subjectenvironmentální výkonnost podnikucs
dc.subjectsociální výkonnost podnikucs
dc.subjectekonomická výkonnost podnikucs
dc.subjectvýkonnost Corporate Governancecs
dc.subjectagregovaný indikátor.cs
dc.subjectComplex corporate performanceen
dc.subjectsustainable corporate performanceen
dc.subjectenvironmental corporate performanceen
dc.subjectsocial corporate performanceen
dc.subjecteconomic corporate performanceen
dc.subjectCorporate Governance performanceen
dc.subjectaggregate indicator.en
dc.titleMěření environmentální, sociální, ekonomické a Corporate Governance výkonnosti podnikucs
dc.title.alternativeMeasuring of Corporate Environmental, Social, Economic and Corporate Governance Performanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-07cs
dcterms.modified2014-11-12-11:27:31cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 23:00:51en
sync.item.modts2019.05.18 10:46:38en
dc.contributor.refereeDostál, Petrcs
dc.contributor.refereePaseková, Mariecs
dc.contributor.refereeŽivělová, Ivacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record