• How Reliable is the Durability of RC Structures? 

  Teplý, Břetislav; Rovnaník, Pavel; Keršner, Zbyněk; Rovnaníková, Pavla (Czech Technical University in Prague, 2004-12-01)
  The goal of this paper is to show some trends and time profiles of the reliability index relevant to the Serviceability Limit State considering the design service life of RC structures.
 • Vertical Distribution of Air Temperatures in Heated Dwelling Rooms 

  Šikula, Ondřej (FINVAC - The Finnish Association of HVAC, 2007-07-13)
  The paper presents an experimental and theoretic research on one of factors influencing the indoor climate in dwelling rooms heated by heating systems, the vertical distribution of temperatures. The paper summarizes results ...
 • Optimalizace výpočtového modelu místnosti s chladicím trámcem pomocí experimentálního měření v reálných podmínkách 

  Zubíček, Vojtěch; Děckuláček, Zbyněk; Šikula, Ondřej (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
  Simulační řešení je v dnešní době jednou z nejaktuálnějších metod, pomocí které lze postihnout výměnu tepla, látky a dynamiku tekutin ve zkoumaném prostoru. Nejzásadnější předpoklad správného zpracovávání numerických CFD ...
 • Simulation of energy demands for the internal microclimate formation in BSim software and its verification 

  Šikula, Ondřej; Plášek, Josef (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
  This article deals with the description and verifying energy model building in BSim software. Results of energy demands simulation for the internal microclimate formation in a real dwelling house carried out on the basis ...
 • Model dynamického tepelného chování konstrukčních detailů 

  Šikula, Ondřej (IBPSA-CZ, ČVUT, 2008-11-06)
  Podstatou příspěvku je prezentace nového výpočetního modelu určeného pro dynamickou simulaci přenosu tepla v konstrukčních detailech stavebních konstrukcí. Vlastní výpočetní model je založen na numerickém řešení dvourozměrného ...
 • Glass fibre reinforced cement based composite: fatigue and fracture parameters 

  Seitl, Stanislav; Keršner, Zbyněk; Bílek, Vlastimil; Knésl, Zdeněk (2009-06-15)
  This paper introduces the basic fracture mechanics parameters of advanced building material - glass fibres reinforced cement based composite and its fracture and fatigue behaviour is investigated. To this aim three-point ...
 • Urban Commuting and Daytime Population In Small Areas of a Metropolis: A Case Study of Brno, Czech Republic 

  Akkerman, Abraham; Kudrna, Jan; Apeltauer, Tomáš (University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2009-06-18)
  A simplified modelling approach to urban commuting patterns is achieved by focusing on daytime populations ratherthan on commuters, or on the commuting process itself.
 • Ecotoxicological Assessment of Sediment Leachates of Small Watercourses in the Brno City Suburban Area (South Moravia, Czech Republic) 

  Beklová, Miroslava; Čelechovská, Olga; Dobšíková, Radka; Haluzová, Ivana; Králová, Helena; Malá, Jitka; Modrá, Helena; Ostrá, Magdalena; Svobodová, Zdeňka (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2010-03-01)
  Sediments of two small watercourses Leskava and Troubsky Brook in the Brno city suburban area were examined for their ecotoxicity. Using a standard procedure, extracts of the sediments were prepared for diagnostic tests. ...
 • NDT of Mechanical Damaged Concrete Specimens by Nonlinear Acoustic Spectroscopy Method 

  Matysík, Michal; Plšková, Iveta; Kořenská, Marta; Kucharczyková, Barbara (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  Current research and development of non-linear ultrasonic spectroscopy methods shows these methods to be very promising for material testing and defectoscopy in the near future. Our experiments focused on the testing of ...
 • Influence of Periodic Freezing on the Value of the Elastic Modulus of the Light-weight Fibre Concrete 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Hlaváč, Zbyněk; Vymazal, Tomáš (Ministry of Transport, 2010-04-14)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on light-weight concrete characteristics. Three differential sets of light-weight concrete specimens were periodically freezing and non-destructively testing during ...
 • Freeze-thaw resistance of concrete with porous aggregate 

  Pospíchal, Ondřej; Kucharczyková, Barbara; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  This paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively ...
 • Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete 

  Kucharczyková, Barbara; Keršner, Zbyněk; Pospíchal, Ondřej; Misák, Petr; Vymazal, Tomáš (Elsevier Ltd., 2010-06-06)
  Freezing and thawing resistance is very important characteristic also in the case of lightweight concrete. The paper deals with the influence of periodic freeze-thaw cycles on lightweight concrete fracture parameters values. ...
 • Cement based composites for thin building elements: Fracture and fatigue parameters 

  Seitl, Stanislav; Bílek, Vlastimil; Keršner, Zbyněk; Veselý, Jiří (Elsevier, 2010-06-06)
  For application in civil engineering structures and also for strengthening existing structures cement-based composites are one of the most frequently used materials. Although many studies have been conducted on the mechanical ...
 • Počítačové modelování tepelně aktivovaných konstrukcí 

  Šikula, Ondřej (VUTIUM, 2011-06-15)
  Habilitační práce se zabývala teoretickou analýzou tepelného chování tepelně aktivovaných konstrukcí. Stávající teoretické přístupy k řešení této problematiky byly podrobeny zkoumání a kritické analýze. Odtud pak vycházela ...
 • Asymptotic convergence of the solutions of a dynamic equation on discrete time scales 

  Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava; Šmarda, Zdeněk; Šutá, Zuzana (Hindawi, 2012-01-03)
  It is proved that, for the asymptotic convergence of all solutions, the existence of an increasing and asymptotically convergent solution is sufficient. Therefore, the main attention is paid to the criteria for the existence ...
 • Modelování tepelného sálání v budovách 

  Plášek, Josef; Šikula, Ondřej (VUT v Brně, 2012-03-03)
  Tato kniha je zaměřena na problematiku tvorby sálavé složky vnitřního prostředí budov. Popisuje fyzikální podstatu sdílení tepla sáláním, jeho působení na člověka, klasické metody návrhu tepelných zářičů a shrnuje stávající ...
 • Numerical Simulation of the Effect of Heat Gains in the Heating Season 

  Šikula, Ondřej; Plášek, Josef; Hirš, Jiří (Elsevier, 2012-03-08)
  This paper is concerned with the description and verification of an energy model of a building using the BSim software. The aim is to determine the effect of the basic heat gains on the energy consumption of a building. ...
 • Experimental measurement and numerical modeling of cavitating flow in converging-diverging nozzle 

  Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Zubík, Pavel; Štefan, David (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Paper presents results of the experimental research and computational modeling aimed on cavitating vortical structures induced by swirling flow. An experimental circuit was built with swirl generator and converging-diverging ...
 • Dynamics of Collapse of a High Building 

  Němec, Ivan; Juráňová, Martina; Ševčík, Ivan; Frantík, Petr; Vlk, Zbyněk (David Publishing, 2012-06-25)
  This paper is a contribution to the discussion about the fall of the New York World Trade Center (WTC) towers in 2001. The differential equation of the collapse of a high building is derived by taking into account many ...
 • Mathematical model of mechanical testing of bone-implant (4.5 mm LCP) construct 

  Urbanová, Lucie; Blažek-Fialová, Iva; Srnec, Robert; Pěnčík, Jan; Kršek, Přemysl; Nečas, Alois (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2012-09-17)
  The study deals with the possibility of substituting time- and material-demanding mechanical testing of a bone defect fixation by mathematical modelling. Based on the mechanical model, a mathematical model of bone-implant ...