• The Effect of Sterilization on Size and Shape of Fat Globules in Model Processed Cheese Samples 

  Tremlová, Bohuslava; Štarha, Pavel; Buňka, František; Gistingrová, Zuzana; Hrabě, Jan (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2006-05-11)
  Model cheese samples from 4 independent productions were heat sterilized (117 C, 20 minutes), after the melting process and packing with an aim to prolong their durability. The objective of the, study was to assess changes ...
 • Postnatal Development of the Urine Cortisol/Creatinine Ratio in the Dog 

  Vostatková, Kateřina; Štarha, Pavel; Kaláb, Pavel; Blahová, Jana; Baranyiová, Eva (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, 2008-12-19)
  The objective of this study was to determine the cortisol to creatinine ratio in urine of growing puppies between birth and the age of 8 weeks. Beagle puppies (n = 14) of three litters were used. The puppies of litters 1 ...
 • Stability and asymptotic properties of a linear fractional difference equation 

  Čermák, Jan; Kisela, Tomáš; Nechvátal, Luděk (Springer Nature, 2012-07-23)
  This paper discusses qualitative properties of the two-term linear fractional difference equation with respect to its stability and asymptotics. Some consequences to the theory of Volterra difference equations are presented ...
 • Topological structuring of the digital plane 

  Šlapal, Josef (DMTCS, 2013-08-01)
  We discuss an Alexandroff topology on the digital plane having the property that its quotient topologies include the Khalimsky and Marcus-Wyse topologies. We introduce a further quotient topology of the topology discussed and ...
 • Power functions and essentials of fractional calculus on isolated time scales 

  Kisela, Tomáš (Springer, 2013-08-23)
  This paper concerns with a recently suggested axiomatic definition of power functions on a general time scale and its consequences to fractional calculus. Besides a discussion of existence and uniqueness of such functions, ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem 

  Lomtatidze, Aleksandre; Opluštil, Zdeněk (Springer, 2014-01-13)
  It is found condition guarantees the validity of the Fredholm alternative for the second-order singular Dirichlet problem.
 • Fredholm's third theorem for second order singular Dirichlet problem 

  Lomtatidze, Aleksandre; Opluštil, Zdeněk (Springer, 2014-03-18)
  There are found conditions guarantee the validity of the third Fredholm's theorem for the second-order singular Dirichlet problem.
 • On the stability of some properties of partial algebras under powers 

  Šlapal, Josef; Leeratanavalee, Sorasak; Chaisansuk, Nitima (SAV, 2014-04-01)
  In the paper, we study eight properties of partial algebras most of which are related to diagonality. For each of the properties, we give sufficient conditions under which this property is preserved by powers of partial algebras.
 • Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů 

  Veselý, Vítězslav; Rajmic, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, 2015-01-01)
  Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. ...
 • Reconstruction of an ellipse from its raster image 

  Hrdina, Jaroslav; Pavlík, Jan (Academic Publications, Ltd, 2015-04-14)
  Motivated by practical application, we investigate the ways how to obtain a description of an ellipse whose circumscribed rectangle is known exactly and whose coordinates of touching points are known up to a certain ...
 • Stability of the zero solution of nonlinear differential equations under the influence of white noise 

  Dzhalladova, Irada; Růžičková, Miroslava; Štoudková Růžičková, Viera (SpringerOpen, 2015-05-07)
  The paper deals with a system of nonlinear differential equations under the influence of white noise. This system can be used as a mathematical model of various real problems in finance, mathematical biology, climatology, ...
 • On a product of universal hyperalgebras 

  Šlapal, Josef; Chaisansuk, Nitima (Faculty of Mathematics and Computer Science, Ovidius University, 2015-05-15)
  We introduce and study a new operation of product of universal hyperalgebras which lies, with respect to set inclusion, between the cartesian product of the hyperalgebras and the cartesian product of their idempotent hulls. ...
 • Three-axes error modeling based on second order dual numbers 

  Holub, Michal; Hrdina, Jaroslav; Vašík, Petr; Vetiška, Jan (Springer-Verlag, 2015-11-17)
  The aim of the paper is to employ the dual numbers in the multi axes machine error modelling in order to apply the algebraic methods in computations. The calculus of higher order dual numbers allows us to calculate with ...
 • Simulation of the acoustic wave propagation using a meshless method 

  Bajko, Jaroslav; Niedoba, Pavel; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  This paper presents numerical simulations of the acoustic wave propagation phenomenon modelled via Linearized Euler equations. A meshless method based on collocation of the strong form of the equation system is adopted. ...
 • Local controllability of trident snake robot based on sub-Riemannian extremals 

  Hrdina, Jaroslav (Universit`a del Salento, 2017-05-24)
  To solve trident snake robot local controllability by differential geometry tools, we construct a privileged system of coordinates with respect to the distribution given by Pffaf system based on local nonholonomic conditions ...
 • Applications of the discontinuous Galerkin method to propagating acoustic wave problems 

  Nytra, Jan; Čermák, Libor; Jícha, Miroslav (SAGE Publishing, 2017-06-16)
  The purpose of this article is to demonstrate that the discontinuous Galerkin method is efficient and suitable to solve linearized Euler equations, modelling sound propagation phenomena.
 • Fluid metabolism in athletes running seven marathons in seven consecutive days 

  Chlíbková, Daniela; Nikolaidis, Pantelis T.; Rosemann, Thomas; Knechtle, Beat; Bednář, Josef (Frontiers, 2018-02-12)
  Purpose: Hypohydration and hyperhydration are significant disorders of fluid metabolism in endurance performance; however, little relevant data exist regarding multi-stage endurance activities. The aim of the present study ...
 • Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer 

  Procházka, David; Procházková, Jana; Landa, Jaromír (Tayor and Francis, 2019-01-25)
  This paper concentrates on the road inventory process. The key part of road marking detection and reconstruction is based on spanning tree usage. The spanning trees are obtained from alpha shapes of the detected road ...
 • On elliptic curves with a closed component passing through a hexagon 

  Kureš, Miroslav (Ovidius University, 2019-06-01)
  In general, there exists an ellipse passing through the vertices of a convex pentagon, but there is no ellipse passing through the vertices of a convex hexagon. Thus, attention is turned to algebraic curves of the third ...