Now showing items 1-2 of 2

  • Funkcionální analýza s aplikacemi ve zpracování signálů 

    Veselý, Vítězslav; Rajmic, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, 2015-01-01)
    Látka je rozčleněna do sedmi kapitol s cílem podat ucelený výklad základů lineární funkcionální analýzy, který čtenáři umožní hlouběji pochopit matematickou podstatu a usnadnit tak následné studium podle aplikačního zaměření. ...
  • A new generalized projection and its application to acceleration of audio declipping 

    Rajmic, Pavel; Záviška, Pavel; Veselý, Vítězslav; Mokrý, Ondřej (MDPI, 2019-09-19)
    In convex optimization, it is often inevitable to work with projectors onto convex sets composed with a linear operator. Such a need arises from both the theory and applications, with signal processing being a prominent ...