• Knihovní newsletter 6/2017 

    Skůpa, Jan; Fasura, Martin; Šebestová, Dora (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017-12-12)