Now showing items 1-1 of 1

  • Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy 

    Mezník, Ivan (CERM, 2017)
    Knížka je určena studentům magisterských studijních programů ekonomického zaměření. Na začátku studia (obvykle bakalářského) absolvují posluchači jako prerekvizity předměty inženýrská matematika, mikroekonomie, makroekonomie ...