Recent Submissions

 • Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike 

  Ištok, Michal (Nakladatelství VUTIUM, 2023-04-06)
  Predkladaná vedecká monografia je výsledkom výskumu realizovaného v ro- koch 2021 a 2022 a vznikla za podpory Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu č. TL05000328 „Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí ...
 • Otevřená věda na VUT v Brně 

  Skůpa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2022-10-26)
  Propagační leták Otevřená věda na VUT představuje jednotlivé části otevřené vědy jednoduše s důrazem na aktivit Ústřední knihovny v této problematice.
 • Transfer Pricing in V4 Countries 

  Brychta, Karel; Ištok, Michal; Sulik-Górecka, Aleksandra; Poreisz, Veronika (Nakladatelství VUTIUM, 2020-05-26)
  This monograph provides a comprehensive critical comparative study of legal regulations of transfer pricing in the V4 countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The monograph consists of two basic parts: ...
 • Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě 

  Dědičová, Petra; Rygelová, Pavla; Marek, Jiří; Skůpa, Jan; Bartošek, Miroslav; Fabián, Ondřej; Kotouček, Jiří; Masár, Ivan; Melicharová, Lucie; Myška, Matěj; Němečková, Lenka; Plch, Lukáš; Rákosník, Jiří; Simandlová, Tereza; Straková, Lucie; Suber, Peter; Syrová, Radka; Vávrová, Markéta; Vtípil, Adam (Nakladatelství VUTIUM, 2016-09-14)
  Kniha Otevřený přístup k vědeckým informacím si klade za cíl zmapovat situaci v České republice a ve světě, představit širšímu publiku dosažené cíle, úspěšné počiny, aktivity i záměry, o které v posledních letech usiluje ...
 • Fond na podporu publikování v režimu “gold open access” 

  Rygelová, Pavla; Vyčítalová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2013-09-20)
  Analýza s názvem Fond na podporu publikování v režimu „gold open access“ vznikla v rámci interního rozvojového projektu pro Vysoké učení technické v Brně. V dokumentu je analyzováno 69 univerzitních fondů na podporu ...
 • Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 

  Biernátová, Olga; Skůpa, Jan (2011-09-02)
  Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690 (01 0197), která je českou verzí mezinárodní normy ISO 690:2010. Touto normou se ruší a nahrazují ČSN ISO 690 (01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 (01 0197) ...
 • Open Access na VUT v Brně 

  Marek, Jiří; Dědičová, Petra; Skůpa, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2014-10-20)
  Brožura Open Access na VUT představuje a shrnuje oblast akademického publikování v režimu Open Access na Vysokém učení technickém v Brně. Obsah publikace by měl nastínit základní principy a sloužit jako rozcestník dané ...