Show simple item record

Motor-Generator For Swirl Turbine

dc.contributor.advisorOndrůšek, Čestmírcs
dc.contributor.authorHuzlík, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:59:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:59:20Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationHUZLÍK, R. Motor-generátor pro vírovou turbínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other77420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36293
dc.description.abstractCílem této dizertační práce je navrhnout motor-generátor pro vírovou turbínu. Vírová turbína je poměrně nový typ turbíny vyvinutý na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Energetického ústavu FSI VUT v Brně. Vírová turbína je navržená pro použití na malých spádech, kde mají klasické typy turbín buď špatnou účinnost anebo nejsou ekonomicky výhodné. Jako vhodná konstrukce pro motor-generátor byl vybrán synchronní stroj s permanentními magnety a axiálním tokem s bezželezným statorem. V rámci práce je proveden výpočet vlastností turbíny pro definovaný pracovní bod a vytvořen simulační model turbíny. Poté je již proveden samotný návrh motor-generátoru tak, aby optimálně splňoval vlastnosti turbíny. Celý návrh motor-generátoru je ověřen pomocí výpočtu metodu konečných prvků. Navržený stroj musí být schopen pracovat jako generátor i jako motor, pokud by bylo nutné použit turbínu jako čerpadlo.cs
dc.description.abstractThe aim of this doctoral thesis is to design a motor-generator for swirl turbine. Swirl turbine is a relatively new type of turbine developed at the Department of Fluid Engineering Viktor Kaplan Energy Institute FME BUT. Swirl turbine is designed for use on small head, where the classical types of turbines either poor efficacy or are economically disadvantaged. As suitable construction for the motor-generator was selected synchronous machine with permanent magnets and with axial magnetic flow with coreless stator. As part of the work is carried out calculating the properties of turbines for defined operating point simulation model of the turbine. After already made draft motor-generator to optimally meet the characteristics of the turbine. The complete design of the motor-generator is validated by calculating the finite element method models. Designed machine must be able to work as a generator and as a motor, if it was necessary to use a turbine as a pump.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectstroj s axiálním tokemcs
dc.subjectvířivé ztrátycs
dc.subjectbezželezné strojecs
dc.subjectTurbineen
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectaxial flux machineen
dc.subjecteddy current loosesen
dc.subjectcoreless machineen
dc.titleMotor-generátor pro vírovou turbínucs
dc.title.alternativeMotor-Generator For Swirl Turbineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-01-14cs
dcterms.modified2015-01-14-14:26:18cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid77420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:13:59en
sync.item.modts2021.11.12 08:41:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSkala, Bohumilcs
dc.contributor.refereeDuroň, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (člen) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumila Skala, Ph.D. - oponent (člen) Ing. Jiří Duroň, Ph.D. - oponent (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record