Now showing items 1-1 of 1

  • Studijní text pro předmět Marketing : (bakalářské obory) 

    Kaňovská, Lucie; Schüller, David (CERM, 2015)
    Předkládaný studijní text poskytuje základní přehled problematiky předmětu Marketing, který se u nás na fakultě vyučuje v rámci bakalářských oborů. Jeho cílem je proto jasně vymezit jednotlivá témata tohoto předmětu včetně ...