Now showing items 21-40 of 1980

 • Energeticky úsporná opatření v novodobých stavbách 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Vědci na celém světě varují. Nejnovější vědecké poznatky ukazují, že svět má jen osm let na to, aby řešil problém globálního oteplování. Pokud teploty na celém světě stoupnou o více než 2 % oproti úrovni před industrializací, ...
 • Paralela 

  Müller, Rudolf; Sirotek, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Architektura je dnes obecně chápána jako synonymum pro stavitelství. V průběhu historie se vyvíjely formy a slohy, které odpovídaly stavu společnosti a dodnes poukazují na statut společnosti, závislý na politické, ekonomické, ...
 • Vědecký přístup k procesu reurbanizace v Lipsku 

  Pokorný, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Město Lipsko leží v oblasti bývalé NDR, která jako celek prošla od roku 1989 poměrně dramatickým demografickým vývojem. Stejně tak jako celá oblast i samotné město se muselo naučit vyrovnávat se s dramatickými změnami, jež ...
 • Architekt se psem 

  Holá, Magda (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Sílící tendence dnešní společnosti v otázkách trvale udržitelného rozvoje, zachování přírodních podmínek, zkoumání vlivů staveb na zdraví člověka a jeho psychickou pohodu vedly v polovině 20. století k vytvoření nového ...
 • Bionika v architektuře 

  Mikulíková, Irena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Živé organismy dosáhly během vývoje trvajícího milióny let mnohdy vskutku dokonalých řešení. Technici se mohou od přírody učit. V žádném případě nejde o prosté napodobování, ale o inteligentní používání tvůrčího potenciálu ...
 • Dřevostavby v Beskydech 

  Mrva, Kamil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V daném regionu valašsko-lašském se nachází několik příkladů staveb, kdy architekti snažili se prosazovat trendy dané doby v návaznosti na přírodní charakter oblasti. Především používali jednoduché tvary, jednoduché ...
 • Metamorfóza a její vliv na soudobou architekturu 

  Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Metamorfóza je druhem tvarové přeměny podmíněné časem. Vždy byla řazena mezi biologické procesy postihujíce živočišnou říši a říši minerálů, relativně nově se objevuje i v teorii architektury. Téma Metamorph bylo náplní ...
 • 4. bienále architektury v Lublani 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Třetí ročník svého doktorského studia trávím na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde pracuji na programu FRVŠ 2008 s názvem »Analýza slovinské architektury«. Kromě dokumentování realizovaných staveb k mé práci ...
 • Rekonverze bývalých textilních továren v Brně se zaměřením na funkci bydlení v loftech 

  Sedláková, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Rekonverze je architektonicko-urbanistický zásah do objektu, areálu či širšího území, spočívající v přetváření stávajícího stavu území i objektů a hledání nového funkční využití daného území. Současné prostorové řešení ...
 • Kvalitní prostředí pro pěší jako předpoklad udržitelného rozvoje měst 

  Sedlák, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Udržitelný rozvoj patří v posledních dvou desetiletích k hojně diskutovanému tématu v mnoha vědních oborech. Mnozí autoři se shodují na tom, že udržitelného rozvoje světa nelze dosáhnout bez udržitelného rozvoje měst. Ve ...
 • Vegetační prvek v konstrukci architektonického díla 

  Krejčí, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Ve všech fázích architektonické tvorby, od vzniku konceptu díla po realizaci stavby, vyvstává jako jeden z určujících a podmiňujících determinantů volba použitých stavebních hmot. Na základě funkce či účelu plní zvolená ...
 • Historie nepálené hlíny ve světě 

  Karasová, Alena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Asi 30 % světové populace, tj. téměř 1.500.000.000 obyvatelstva, žije v domech z nepálené hlíny. Zhruba 50% populace rozvojových zemí, většinou venkovské populace, a přinejmenším 20% městské a předměstské populace žije v ...
 • Národní knihovna České republiky v Praze 

  Knesl, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka je výrazem české vzdělanosti Národní knihovna České republiky. Návrh je založen na prostorové hře, při které se dvojrozměrná podoba vlajky transformuje do třírozměrného ...
 • Architektonická typologie dětských vesniček 

  Velková, Soňa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Historie dětských SOS vesniček je spojena se jménem Dr. Hermanna Gmeiera, který již v roce 1949 spojil několik opuštěných dětí s náhradními matkami a vytvořil tak první, tzv. náhradní rodiny. Děti byly tehdy většinou váleční ...
 • Aplikace ekologických aspektů v obytných souborech v České republice 

  Šustrová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  V České republice mnoho příkladů obytných souborů postavených a fungujících na ekologických principech nenajdeme. Dává se přednost klasickému pojetí, kdy vzniká velmi zahuštěná výstavba bytových či rodinných domů bez ohledu ...
 • Vliv typologického uspořádání na energetickou náročnost objektu 

  Velek, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Tématem mé doktorské práce je bydlení a ubytování studentů vysokých škol po dobu jejich studií a jejich přínos pro danou lokalitu – ať už se jedná o čtvrť, město nebo region. Jde o určitou mezifázi, „přechodovou dobu“ u ...
 • Poučení ze Španělska 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Občanské sdružení Kruh založili Marcela Steinbachová s Martinem Rusinou ještě během studií u Emila Přikryla na pražské AVU. Jejich aktivity posouvají téma architektury mimo akademickou půdu a pomáhají k její popularizaci ...
 • Nové možnosti [alternativy] materiálů vhodných /nejen/ pro dřevostavby 

  Čáslava, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  1\ hledání 2\ problematika současných materiálů a podmínky hledání nových cest 3\ nové materiály /nejen/ pro dřevostavby, píše se rok 2009 4\ nalézání, závěr
 • Digitálny Semper 

  Szabóová, Viktória (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  Posledné desaťročie minulého storočia prinieslo veľa zmien - vstupujeme do veku informačného a tento akt so sebou prináša posuny, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú a formulujú aj architektúru. Prechod od priemyselnej ...
 • Vítězství konceptu nad kontextem, Česká soudobá architektura a její říznost 

  Šimonová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2009)
  V následujícím textu se chci věnovat tendenci, kterou lze pozorovat na soudobé architektonické scéně a již jsem pracovně pojmenovala názvem jež parafrázuje název knihy Rostislava Šváchy Česká architektura a její přísnost ...